single-speaker

Michal Kaukič

Slovakia

Učil som hlavne matematiku, ale venoval som sa aj Linuxu, Pythonu, Open Source. Organizovali sme OSS konferencie v Žiline. Sledoval som vývoj interaktívnych nástrojov od prvopočiatkov IPythonu po Jupyterlab, lebo ich považujem za veľmi vhodné pre výučbu informatiky a programovania. Rád chodím po horách, cestujem.

Dátová analytika ako predjedlo Workshop

Slovak language

Michal Kaukič Mirek Biňas

Veľa je dát na svete, všetky o niečom hovoria, ak sa k nim prihliadneme. Vybrali sme údaje o taxikároch v New Yorku a budeme ich spolu pojedať na tácke Jupytera, s polars namiesto noža a vidličky. Lepšie raz vidieť, ako veľa ráz počuť, preto budeme kresliť čo sa dá, aj čo veľmi nie :-) Pomôže nám pritom plotly. Aby sme sa len my sami netešili, urobíme nakoniec webovú aplikáciu (pyviz panel), ktorú si môžu pozrieť aj iní. Život nestojí - objavilo sa marimo, veľmi zaujímavá alternatíva pre dátové webové aplikácie. Ukážka, ako by mohlo vyzerať to, čo vytvoríme je na http://feelmath.eu:2025.