single-speaker

Luboslav Lacko

Slovakia

Zástupca šéfredaktora magazínu NEXTECH, specialista na IT, vývoj softvéru, databázové technológie, strojové učenie. Pôsobí aj ako publicista, školiteľ a konzultant. Je autorom 12 knižných publikácií vo vydavateľstvách Computerpress a Albatrosmedia a technologických zborníkov.

Ako v Pythone naprogramovať a natrénovať neurónovú sieť na generovanie textu Talk

Slovak language

Luboslav Lacko

Praktická ukážka ako naprogramovať neurónovú sieť, ktorá sa natrénuje na textoch kníh a následne dokáže generovať texty. Priebežne bude vysvetlené fungovanie neurónových sietí vrátane doprednej a spätnej propagácie, aktivačných funkcií, miznúceho gradientu a podobne