single-speaker

Mirek Biňas

Slovakia

Odborný asistent na Katedre počítačov a informatiky, TUKE, kde učí “detiská” programovať najmä v jazyku C.

Stále dúfa, že keď vyrastie, bude z neho Linuxák. Alebo Batman.

Dátová analytika ako predjedlo Workshop

Slovak language

Michal Kaukič Mirek Biňas

Veľa je dát na svete, všetky o niečom hovoria, ak sa k nim prihliadneme. Vybrali sme údaje o taxikároch v New Yorku a budeme ich spolu pojedať na tácke Jupytera, s polars namiesto noža a vidličky. Lepšie raz vidieť, ako veľa ráz počuť, preto budeme kresliť čo sa dá, aj čo veľmi nie :-) Pomôže nám pritom plotly. Aby sme sa len my sami netešili, urobíme nakoniec webovú aplikáciu (pyviz panel), ktorú si môžu pozrieť aj iní. Život nestojí - objavilo sa marimo, veľmi zaujímavá alternatíva pre dátové webové aplikácie. Ukážka, ako by mohlo vyzerať to, čo vytvoríme je na http://feelmath.eu:2025.