single-speaker

Mirek Biňas

Slovakia

Odborný asistent na Katedre počítačov a informatiky, TUKE, kde učí “detiská” programovať najmä v jazyku C.

Stále dúfa, že keď vyrastie, bude z neho Linuxák. Alebo Batman.

Python pre DevOps Talk

Slovak language

Mirek Biňas

Hovorí sa, že tým najlepším lepidlom na lepenie Dev a Ops je bash. Používame ho na drobné skripty, na tvorbu vlastných nástrojov z príkazového riadku, na ľahkú automatizáciu pomocou cron-u alebo na písanie úloh pre CI/CD. Aj keď má bash v tejto oblasti svoje nezastupiteľné miesto, môžeme ho dnes na mnohých miestach nahradiť jazykom Python a ako bonus dostaneme celý jeho ekosystém. A v tomto príspevku si ukážeme, ako je možné jazyk Python použiť (nie len) pre DevOps pomocou nástroja Apache Airflow.