single-speaker

Rudolf Starovský

Slovakia

Rudolf is Lead Developer in Python in Zurich Insurance Company. He is responsible for development and programming in the domain of Life insurance models using mainly pandas, numpy, dask and numba.

Knižnica Numba alebo ako zrýchliť Python? Talk

Slovak language

Rudolf Starovský

Programovací jazyk Python nepatrí z pohľadu výkonnosti medzi najrýchlejšie programovacie jazyky. Ak chceme zrýchliť naše výpočty v jazyku Python, môže nám pomôcť knižnica Numba, vďaka ktorej môžeme dosiahnuť výkonnosť podobnú kompilovaným jazykom C alebo C++.

V prednáške vysvetlíme ako funguje Python interpreter a čo je Just in time kompilácia. Pozrieme sa aké možnosti ponúka knižnica Numba a na konkrétnych príkladoch uvedieme ako vieme zrýchliť Python kód.