single-speaker

Tibor Kurina

Slovakia

Tibor is a Big Data Architect with more than 20 years of experience and a lecturer in Python, Scala, Java and others.

Možnosti spracovania veľkých dát (HugeData/BigData) v jazyku Python Talk

Slovak language

Tibor Kurina

V súčasnom digitálnom veku sa veľké dáta (Big Data) stávajú kľúčovou súčasťou mnohých priemyselných a vedeckých aplikácií. Táto prednáška sa zameriava na možnosti, ktoré ponúka programovací jazyk Python pri spracovaní veľkých dát. Úvodná časť poskytne prehľad o veľkých dátach, ich význame a výzvach, a prečo je Python považovaný za jeden z najvhodnejších jazykov pre ich analýzu. Budeme sa venovať kľúčovým knižniciam ako Pandas, NumPy, Polars, Dask, Modin a Vaex, ktoré sú nevyhnutné pre efektívne spracovanie dát.

Ďalšie sekcie sa budú zaoberať pokročilými témami ako distribuované spracovanie dát s využitím nástrojov ako Apache Spark, a integráciou Pythonu s inými platformami pre lepšiu škálovateľnosť a efektivitu. Významnú časť prednášky tvorí aplikácia Pythonu v oblasti strojového učenia a analýzy dát s praktickými ukážkami z rôznych oblastí.

Prednáška tiež poukáže na najlepšie praktiky pri práci s veľkými dátami v Pythonu, ako aj na špecifické výzvy spojené so spracovaním veľkých objemov dát v reálnom čase, zabezpečením dát, a škálovateľnosťou. Na záver sa dotkneme najnovších trendov a budúceho vývoja v oblasti veľkých dát a Pythonu, čím poskytneme účastníkom prednášky ucelený pohľad na súčasný a budúci stav technológií spojených s veľkými dátami.

Cieľová skupina: Prednáška je určená pre odborníkov v oblasti dátových vied, programátorov, analytikov a všetkých, ktorí majú záujem o využitie Pythonu pri spracovaní a analýze veľkých dát.