single-speaker

Tomáš Pulai

Slovakia

Pochádzam z malej dedinky menom Olováry v okrese Veľký Krtíš.

Strednú školu som absolvoval v Lučenci v obore mechanik a elektronik so zameraním na organizačnú a výpočtovú techniku.

Následne som pokračoval v bakalárskom štúdiu na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Inžiniersky titul som získal na FIIT-ke v roku 2009.

Prvé pracovné skúsenosti som získal počas bakalárskeho študia. Od roku 2009 som súčasťou spoločnosti Fiserv kde som

začínal ako programátor v jazyku C++. Aktuálne zastávam pozíciu senior aplikačného analytika.

Kúzlu jazyka Python som prepadol už počas bakalárskeho štúdia. Písal som v nej tak bakalársku ako aj diplomovú prácu a dodnes je pre mňa prvou voľbou, pokiaľ to situácia umožňuje.

AsyncSocket Mastery Workshop

Slovenský jazyk

Tomáš Pulai

Workshop ponúka pohľad do sveta asynchrónneho programovania v jazyku Python, s dôrazom na modul asyncio a prácu s TCP/IP socketmi.

Účastníci sa naučia:

- základy asynchrónneho programovania

- jeho výhody pri manipulácii so sieťovými soketmi

Hlavnou časťou workshopu budú praktické cvičenia, kde účastníci implementujú asynchrónne TCP/IP aplikácie (serverovské aj klientské) pomocou modulu asyncio.