single-speaker

CoderDojo

Slovakia

CoderDojo je bezplatný programovací klub pre mladých ľudí od 7 do 17 rokov. Sme súčasťou globálnej siete 2400 klubov, ktoré sú všetky bezplatné, otvorené pre všetkých a vedené dobrovoľníkmi.

Kluby CoderDojo sú neformálne stretnutia, kde majú deti možnosť rozvíjať svoje zručnosti v priateľskej komunite svojich rovesníkov a technických mentorov (spravidla profesionálnych programátorov).

Stretnutia majú formát hackerspaceov: téma je voľná a deti motivujeme k práci na vlastných projektoch a nápadoch.

Na Slovensku funguje CoderDojo Bratislava od roku 2016. Patríme pod občianske združenie CoderDojo Slovensko.

CoderDojo workshop pre mladých ľudí od 7 do 17 rokov Workshop

Slovenský jazyk

CoderDojo

Kluby CoderDojo sú neformálne stretnutia, kde majú deti možnosť rozvíjať svoje zručnosti v priateľskej komunite svojich rovesníkov a technických mentorov (spravidla profesionálnych programátorov).

Stretnutia majú formát hackerspaceov: téma je voľná a deti motivujeme k práci na vlastných projektoch a nápadoch.

Na CoderDojo na PyCone môžete prihlásiť potomka aj bez toho, aby mal kúpený lístok.