Výzva na predkladanie príspevkov na PyConSK 2024 je spustená!

Hľadáme rečníkov, ktorí dokážu inšpirovať, vzdelávať a zaujať naše publikum prednáškami a workshopmi pokrývajúcimi širokú škálu tém súvisiacich s Pythonom a jeho ekosystémom. Či už si skúsený vývojár alebo vývojárka Pythonu, dátový vedec alebo vedkyňa, webový vývojár či vývojárka alebo si len zanietený/á pre Python, radi si Ťa vypočujeme.

Každý môže byť súčasťou konferencie.

PyConSK organizuje Python komunita pre komunitu a každý účastník konferencie je jej súčasťou. Ak máš pocit, že by výsledky tvojej práce alebo bádania mohli zaujať ostatných, príď sa podeliť o svoje vedomosti a postrehy. Nechceme počuť prednášky len od expertov či známych mien, ceníme si rôzne perspektívy a podnetné príspevky od každého, kto sa odváži vystúpiť pred publikom.

Daj nám tip!

Vieš o niekom, kto má skvelé prednášky alebo workshopy a tematicky by na PyConSK zapadol? Daj nám vedieť: info@pycon.sk

Odoslať návrh príspevku
(form in english)
Odoslať návrh príspevku
(formulár v slovenčine)

Pokyny na predkladanie návrhov na príspevky

Neexistuje žiadne oficiálne obmedzenie pre tému prednášky alebo workshopu. Najvyššiu pravdepodobnosť zaujať účastníkov PyCon však budeš mať s témami týkajúcimi sa Pythonu a Python komunity. Komisia vyberajúca príspevky na konferenciu chápe schopnosť zaujať danou témou ako jedno z kľúčových kritérií.

Môžeš predložiť aj viacero návrhov na príspevky alebo workshopy. Pre každý návrh však musíš vyplniť formulár zvlášť (čo návrh na príspevok, to vyplnený formulár).

Uvítame aj témy prednášok a workshopov pre úplných začiatočníkov, ktoré by mohli byť zaradené do tzv. Beginner’s Track - sekcie pre účastníkov, ktorí nemajú s Pythonom žiadne skúsenosti.

Ak chceš odoslať svoj návrh, vyplň náš formulár CfP a postupuj podľa pokynov v ňom uvedených.

Deadline na predkladanie návrhov je 01.01.2024.
Deadline na predkladanie návrhov je 20.01.2024.

Benefity pre rečníkov a rečníčky

  • - Príležitosti na networking s ostatnými prednášajúcimi a účastníkmi.
  • - Vstup na social event a tričko PyConSK 2024.
  • - Príležitosť podeliť sa o svoje odborné znalosti s Python komunitou.

Kontaktné informácie

Ak máš akékoľvek otázky alebo potrebuješ ďalšie informácie, kontaktuj nás na info@pycon.sk Tešíme sa na všetky návrhy príspevkov!

Súhlas so zverejnením nahrávok

Jednou z motivácií pre organizovanie PyCon je pomôcť šíriť vedomosti, vzdelávať v programovaní v Pythone a podporovať ho na Slovensku i v zahraničí. Aj preto plánujeme nahrávať všetky prezentácie z konferencie, naživo ich streamovať a následne všetky zverejniť na webe.

Odoslaním návrhu na prednášku alebo workshop alebo zapísaním sa na lightning talk dávaš súhlas SPy o.z. na nahrávanie, úpravu a zverejnenie audio a/alebo video záznamu z tvojej prezentácie.

Plné znenie súhlasu s nahrávaním