Výzva na predkladanie príspevkov na PyConSK 2024 je spustená!

Hľadáme rečníkov, ktorí dokážu inšpirovať, vzdelávať a zaujať naše publikum prednáškami a workshopmi pokrývajúcimi širokú škálu tém súvisiacich s Pythonom a jeho ekosystémom. Či už si skúsený vývojár alebo vývojárka Pythonu, dátový vedec alebo vedkyňa, webový vývojár či vývojárka alebo si len zanietený/á pre Python, radi si Ťa vypočujeme.

Každý môže byť súčasťou konferencie

PyConSK organizuje Python komunita pre komunitu a každý účastník konferencie je jej súčasťou. Ak máš pocit, že by výsledky tvojej práce alebo bádania mohli zaujať ostatných, príď sa podeliť o svoje vedomosti a postrehy. Nechceme počuť prednášky len od expertov či známych mien, ceníme si rôzne perspektívy a podnetné príspevky od každého, kto sa odváži vystúpiť pred publikom.

Daj nám tip!

Vieš o niekom, kto má skvelé prednášky alebo workshopy a tematicky by na PyConSK zapadol? Daj nám vedieť: info@pycon.sk

Odoslať návrh príspevku
(form in english)
Odoslať návrh príspevku
(form in slovak)

Pokyny na predkladanie návrhov na príspevky

Neexistuje žiadne oficiálne obmedzenie pre tému prednášky alebo workshopu. Najvyššiu pravdepodobnosť zaujať účastníkov PyCon však budeš mať s témami týkajúcimi sa Pythonu a Python komunity. Komisia vyberajúca príspevky na konferenciu chápe schopnosť zaujať danou témou ako jedno z kľúčových kritérií.

Môžeš predložiť aj viacero návrhov na príspevky alebo workshopy. Pre každý návrh však musíš vyplniť formulár zvlášť (čo návrh na príspevok, to vyplnený formulár).

Uvítame aj témy prednášok a workshopov pre úplných začiatočníkov, ktoré by mohli byť zaradené do tzv. Beginner’s Track - sekcie pre účastníkov, ktorí nemajú s Pythonom žiadne skúsenosti.

Ak chceš odoslať svoj návrh, vyplň náš formulár CfP a postupuj podľa pokynov v ňom uvedených.

Deadline na predkladanie návrhov je 01.01.2024

Benefity pre rečníkov a rečníčky

  • - Príležitosti na networking s ostatnými prednášajúcimi a účastníkmi.
  • - Vstup na social event a tričko PyConSK 2024.
  • - Príležitosť podeliť sa o svoje odborné znalosti s Python komunitou.

Kontaktné informácie

Ak máš akékoľvek otázky alebo potrebuješ ďalšie informácie, kontaktuj nás na info@pycon.sk Tešíme sa na všetky návrhy príspevkov!

Súhlas so zverejnením nahrávok

Jednou z motivácií pre organizovanie PyCon je pomôcť šíriť vedomosti, vzdelávať v programovaní v Pythone a podporovať ho na Slovensku i v zahraničí. Aj preto plánujeme nahrávať všetky prezentácie z konferencie, naživo ich streamovať a následne všetky zverejniť na webe.

Odoslaním návrhu na prednášku alebo workshop alebo zapísaním sa na lightning talk dávaš súhlas SPy o.z. na nahrávanie, úpravu a zverejnenie audio a/alebo video záznamu z tvojej prezentácie.

Plné znenie súhlasu s nahrávaním