Jednou z motivácií pre organizovanie PyConu je pomôcť so šírením vyučovania programovania v Pythone a jeho podporou na Slovensku i v zahraničí. Aj preto plánujeme nahrávať všetky prezentácie z konferencie a naživo streamovať a následne všetky zverejniť na webe. Pozri si http://pyvideo.org na podobnom mieste.

Odoslaním návrhu na prednášku alebo workshop alebo zapísaním sa na lightning talk dávaš súhlas SPy o.z. na nahrávanie, úpravu a zverejnenie audio a/alebo video záznamu z tvojej prezentácie. Taktiež môžeme robiť rozhovory s autormi/autorkami posterov alebo návštevníkmi/návštevníčkami a vyžiadať si povolenie na ich zverejnenie.

Súhlasíš s nasledujúcou zmluvou, ktorá zabezpečuje, že si autorom alebo autorkou svojej prezentácie (alebo máš oprávnenie zverejniť ju na konferencii PyCon SK) a ktorá povoľuje SPy o.z. 1) vykonávať potrebné audio a video úpravy pri príprave tvojej prezentácie a 2) distribuovať nahrávky ďalším ľuďom, vrátane YouTube alebo iných video stránok. Zverejnené pod licenciou CC-BY. Taktiež umožňuje ostatným ľuďom sledovať tieto nahrávky.

Zmluva

I certify that I, the Submitter, am authorized to license this proposal and its associated presentation (the "User Submission") to SPy o.z. for use in association with PyCon SK 2024.

Konkrétne:

  • Ja, Navrhovateľ(ka), potvrdzujem, že som autor(ka) (a vlastník/-čka copyrightu) Príspevku.
  • Ja, Navrhovateľ(ka), týmto povoľujem SPy o.z. zverejniť Príspevok a jeho audio/video nahrávky pod CC-BY licenciou.
  • Ja, Navrhovateľ(ka), potvrdzujem najmä súhlas so zverejnením Príspevku na webstránkach SPy o.z. alebo na ďalších web stránkach určených PSF (vrátane, ale nie nutne výlučne YouTube).

Odoslať návrh príspevku